Cần bán đất
Cần bán đất

Vị trí: Phường Nghĩa Trung

Loại BDS: An Trần

Khoảng giá: 400 – 700 triệu

Diện tích: 12m x 27m

Bán đất giá rẻ!
Bán đất giá rẻ!

Vị trí: Phường Nghĩa Trung

Loại BDS: An Trần

Khoảng giá: 200 – 400 triệu

Diện tích: 11,3m x 30m ( có thổ )

Cần bán đất nền
Cần bán đất nền

Vị trí: Phường Nghĩa Trung

Loại BDS: An Trần

Khoảng giá: 400 – 700 triệu

Diện tích: 12m x 45m