Cần bán gấp
Cần bán gấp

Vị trí: Phường Nghĩa Phú

Loại BDS: An Trần

Khoảng giá: 200 – 400 triệu

Diện tích: 10m x 40m

Cần bán đất gấp
Cần bán đất gấp

Vị trí: Phường Nghĩa Phú

Loại BDS: An Trần

Khoảng giá: 400 – 700 triệu

Diện tích: 10m x 60m