no-image-bds

Vị trí: Phường Nghĩa Phú

Loại BDS: Đất lẻ chưa có nhà

Khoảng giá: 700 – 1 tỷ

Diện tích: 12*23