Cần bán TĐC đaknut
Cần bán TĐC đaknut

Vị trí: Phường Nghĩa Đức

Loại BDS: An Trần

Khoảng giá: 1 tỷ - 2 tỷ

Diện tích: 13m

Cần bán phòng trọ
Cần bán phòng trọ

Vị trí: Phường Nghĩa Đức

Loại BDS: An Trần

Khoảng giá: 700 – 1 tỷ

Diện tích: 12m x 30m