Tái định cư Đắk Nur A
Tái định cư Đắk Nur A

Vị trí: Phường Nghĩa Đức

Loại BDS: Đất tái định cư + phân lô

Khoảng giá: 200 – 400 triệu

Diện tích: 206 m2

Tái định cư Đắk Nur B
Tái định cư Đắk Nur B

Vị trí: Phường Nghĩa Đức

Loại BDS: Đất tái định cư + phân lô

Khoảng giá: 100 – 200 triệu

Diện tích: 270 m2