6 sào view hồ Giá 4,8 tỷ Nghĩa phú gia nghĩa đăk nông Đất lên đc thổ cư

Home / Dự án / 6 sào view hồ Giá 4,8 tỷ Nghĩa phú gia nghĩa đăk nông Đất lên đc thổ cư
6 sào viu hồ
Giá 4,8 tỷ
Nghĩa phú gia nghĩa đăk nông
Đất lên đc thổ cư
Có 200 m mặt đường bê tông thể hiện trên sổ
hoặc

    0945.376.966
    0945.376.966