12*60 có 144 mtc đất bằng, đẹp, Tổ &, Nghĩa Phú, Tp.Gia Nghĩa, Đăk Nông

Home / Dự án / 12*60 có 144 mtc đất bằng, đẹp, Tổ &, Nghĩa Phú, Tp.Gia Nghĩa, Đăk Nông
Gia đình cần bán lô 12*60 có 144 mtc thuộc tổ 7 nghĩa phú đất bằng, đẹp
0977054848
hoặc

    0945.376.966
    0945.376.966